Charlie från Styrsö tillbaka för att sjösätta Gazas Ark

Charlie Andreasson som förra året var matros på Ship to Gazas segelskonare S/V Estelle, har nu återvänt till Gazaremsan. Där blir han kvar för att färdigställa Gazas Ark, som ska bryta den illegala blockaden inifrån.

2012 var Charlie Andreasson inblandad i det förra internationella försöket att bryta blockaden av Gazaremsan och dess 1,7 miljoner palestinska invånare. Som matros på Ship to Gazas segelskonare S/V Estelle, åkte han med hela vägen från svenska vatten fram till att det bara var 30 sjömil kvar till Gazas kust. Men där bordade maskerade, israeliska kommandosoldater Estelle på internationellt vatten i oktober, och hela besättningen fängslades i Israel. Vad som hänt med lasten av internationella hjälpsändningar är fortfarande okänt.

Då som nu var den internationella paraplyrörelsen Freedom Flotilla Coalition (FFC) med i samarbetet för att försöka bryta den illegala blockaden mot Gazaremsan, som nu är inne på sitt sjunde år. Koalitionens nya samarbetsprojekt, där Charlie Andreasson ännu en gång är inblandad, heter Gazas Ark. Genom bössinsamlingar och donationer från hela världen har solidaritetsföreningarna i FFC kunna köpa loss en 24 meter lång båt från den palestinska fiskeflottan i Gazas hamn. Båten har sedan i somras renoverats och förberetts inför en resa på Medelhavet, betydligt längre än de tre sjömil som Israel idag tillåter palestinska båtar att gå ut i havet. 

Osloavtalet från 1993 stipulerar egentligen en fiskezon på 20 sjömil från Gazaremsans kust. Idag har israelisk blockad och militär patrullering till havs gått mycket hårt mot den palestinska fiskeindustrin, liksom mot export via sjövägen som inte alls tillåts. Under blockadens sex år har den totala exporten från Gazaremsan varit mindre än utförseln under bara åtta veckor våren 2007 – en minskning med hela 97 procent. Konsekvenserna för näringsliv, försörjning och arbetsmarknad har varit förödande.

– Därför bygger vi nu om arken från en fiskebåt till ett fraktfartyg, som ska fyllas med gods som kan beställas och betalas i förväg, säger Charlie Andreasson.

Gazas Ark ska lastas full med palestinska exportprodukter, och sedan segla ut från Gaza till huvudsakligen europeiska konsumenter. Istället för att bryta blockaden utifrån och ta med hjälpsändningar, ska blockaden nu brytas inifrån med en egen båt. På så sätt hamnar fokus också på det absurda i den nuvarande exportblockaden.

Charlie är på plats för att bistå i färdigställandet av Gazas Ark, och bidra med sin yrkeserfarenhet och kunskap när det gäller reparationer. Han har i många år arbetat som sjöman, är vanligtvis bosatt på Styrsö i Göteborgs skärgård, och arbetar då som däcksman på Styrsöbolaget.

Som ideell arbetskraft jobbar han nu tillsammans med avlönade palestinier, som utför och leder renoverings- och ombyggnadsarbetet ombord på Gazas Ark. Projektet har de senaste månaderna uppmärksammats av flera palestinska och arabiska TV-kanaler och tidningar, och Gazaborna själva har både visat ett stöd och en tacksamhet för närvaron av internationella volontärer.

– De sätter sitt hopp till oss. Inte personligen, men till våra röster och till det vi har att förmedla när vi kommer hem.

Blockaden mot Gazaremsan har förvärrats ytterligare de senaste månaderna. Efter militärkuppen i Egypten har den egyptiska arméns förstörelse av smugglingstunnlarna in till Gaza intensifierats, så att bara en bråkdel av dem återstår idag. Dessutom har gränsövergången vid Rafah – Gazabornas enda öppning för resor till omvärlden – stängts ner under längre perioder, och är bara öppen kortare stunder.

Denna egyptiska policy mot Gaza innebär stora begränsningar i människors rörelsefrihet, och gjorde att även Charlie fick vänta nästan fyra veckor på att ta sin in. Först var det ett tillstånd som behövdes förnyas hos utrikesdepartementet i Kairo, sedan var gränsen stängd i ytterligare en halv vecka.

– Det har blivit vanskligare och svårare att korsa gränsen, och utgallringen av dem som får komma in har blivit mycket tuffare.

Att egyptierna gjort gemensam sak med israelerna och både stängt gränsen och förstört tunnlar, har inneburit stora problem för den palestinska befolkningen, och även gjort att projektet kring Gazas Ark försenats flera månader. Material och utrustning som inte tillverkas av palestinierna själva har blivit mycket svårare att få in från Egypten.

– Det blir svårare för oss att få det material vi behöver. Det skulle kunna komma in lagligt utan att smugglas, men kvantiteterna på varorna som korsar gränsen är för små. Det resulterar både i att det material som finns kvar inom Gazaremsan blir dyrare, och i att gemene man får det bra mycket värre med sitt uppehälle. Och bristerna märks allt tydligare, hur skaran av folk som inte klarar sig hela tiden växer här.  

Trots försening och svårigheter att finna allt material, så är Gazas Ark fortfarande ett väldigt levande projekt. Avfärden blir till våren, då båten ska segla ut med sina exportprodukter och bryta den internationellt fördömda blockaden.
Från Ship to Gazas hemsida