Logga

755 p-platser till?
Ni har nog sett att det ska hända stora saker vid Högevall och på angränsande del av Klostergården. Badhuset ska byggas ut med bland annat femtimetersbassäng och nytt äventyrsbad. Söder om ringvägen har som bekant glasmästare Paulsson tagit initiativ till islada och handbollshall med möjlighet att användas till konferenser och andra evenemang. Vederbörande kommnala nämnder har godkänt projekten trots att de sammanlagda beräknade byggkostnaderna på kort tid har sprungit i höjden från 207 till 493 miljoner.
   Men det räcker inte. Det är tänkt att ett parkeringshus med 545 platser ska byggas någonstans mittmellan (byggnadskontoret och p-bolaget har lite olika uppfattningar om var) anläggningarna och betjäna båda. Tillsammans med befintlig markparkering och reservutrymmen ska det finnas plats för totalt 925 bilar, mot 170 idag.
   Samtidigt publiceras den nya FN-rapporten om klimathotet. Experterna förordar en drastisk minskning av vägtrafikens utsläpp. Tala om tajming!

Två stora frågor
De kommunala p-husen har byggts ut kraftigt under senare år. Beläggningen och intäkterna ökar men det finns fortfarande gott om plats i både Dammgården och Lund C. Boendeparkeringen expanderar men det går trögare med tillfällighetsparkeringen för besökare till stadskärnan.
   Från det nu projekterade p-huset är det relativt långt till alla bostadshus, så huset är i princip enbart till för besökare av stadsparken och de olika sportanläggningarna. Och därmed uppstår det stora frågetecken för p-bolaget som helst ska gå med vinst:
•  Hur många evenemang blir det som fyller p-huset? Stadshallen har mest lokala besökare. Till bad och gym kommer fler körande, men idag räcker de 170 platserna gott utom vid stora handbollsmatcher. Arenasporternas attraktivitet växlar även om just handbollen har haft en trogen publik i Lund. Vad ishockeyn beträffar vet vi att det inte räcker med en hall och att det knappast räcker med hundra miljoner för att ställa ett allsvenskt

lag på benen. Tänker glasmästarn göra en Percy? Och kommer man att kunna konkurrera med Percys arena i Hyllie, som blir klar tidigare, om de stora regionala evenemangen?
•  Ett p-hus har en normal avskrivningstid av 25 år. Hur många bilar kör det omkring år 2032 med tanke på klimathot och oljebrist?
   Båda frågorna är svåra att besvara, men man kan konstatera att ingen tycks ha gjort ett allvarligt försök. Ändå går planeringen ut på att p-huset ska stå klart i september 2008, om 19 månader, trots att det förutom kalkyl saknas både fastställt läge, arkitektuppdrag och byggmästare.
   Kommer därtill att det anses att gångbron över ringvägen måste klimatskyddas för att besökarna i Paulssons hall ska kunna lockas över, och att stadsarkitekten tolkar ett fullmäktigebeslut som att det ska planteras ett träd för varje ny p-plats. Det blir (om vi räknar bort reservplatserna) 455 träd gånger x kronor.
Kommer ytterligare därtill att det idag saknas samordning av de olika projekten.

Källbymölla
Dessa osäkra faktorer i kombination med de våldsamma fördyringarna gör att man gärna skulle se att någon tog ett fast grepp om hela komplexet. Och försökte se långt in i en osäker miljöframtid. Det gäller inte bara bilarna: ska vi verkligen använda en allt knappare och dyrare el till konstis?
   Området ligger mellan två järnvägsspår. På det ena kör godståg till Tetra Pak men i framtiden kanske spårvagnar till Staffanstorp, se särskild notis. Det andra är stambanan till Malmö. Argumenten för att återuppliva Källbymölla hållplats för pågatåg stärks ju mer som bebyggelsen på Klostergården och i Värpinge växer. Och den hållplatsen skulle ligga på kort gångavstånd från arenorna.
Det finns inte plats på spåren, säger Banverket. Men gör en deal, snälla kommun! Låt Banverket bygga ut fyra spår fram till Högevall i utbyte mot en hållplats, och var beredd till en lätt subvention av anläggningen.
Gunnar Sandin

VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL