Översikt: Det mångsidiga och dynamiska stadsrummet samlas under trädkronorna, och blir en del av Lunds grönstruktur, samtidigt som besökaren kan röra sig fritt i miljön mellan trädstammarna.