Logga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Utskriftsvänligare form
(pdf)


Solidariskt Uddevalla - Solidariskt Lund?

"Solidariskt Uddevalla - Solidariskt Lund?" under denna rubrik håller Ewy Gahnström, f d kommunalråd för (v) och förstanamn på "Solidariskt Uddevallas" valsedel i kommunalvalet i höstas en diskussionsinledning vid Demokratisk vänsters årsmöte den 14 februari.
   Ewys inledning startar kl. 19.00. Moderator är Henrik Smith, ordförande i Vägval Vänster Skåne. Det handlar förstås om erfarenheter och framtidsperspektiv för den valsamverkan mellan v, mp och oberoende kandidater som gjorde kommunalvalet i Uddevalla till något av en riksangelägenhet.
   Alla intresserade är hjärtligt välkomna till denna del av årsmötet, som hålls i Högevallsbadets konferenssal (andra våningen).
   Efter denna programpunkt följer sedvanliga årsmötesförhandlingar, som också är offentliga.
   Allså: välkomna till Högevallsbadets konferenssal den 14 februari kl. 19.00!
Vänsterpartiets konferens om ansvarsutrcdning
Minnesanteckningar av Lena Karlsson
• Lars Ohly inledde om hur vi behöver både en demokratiska och effektiv organisation av staten och kommunerna. Lika för alla i landet krockar med att kommunen har självstyre. Att kunna utkräva ansvar är en viktig del i ansvarskommitténs arbete.
• Dagens huvudtalare var Hans Andersson som sitter i Ansvarskommittén för oss. Hans redogjorde för kommitténs direktiv, vad som ändrat sig efter vägen och vad slutsatserna nu blir. Medlemskapet i EU är en anledning till att vi måste tänka i regioner. Landstingens problem att klara vårdens utveckling är en annan. Hans är av den uppfattningen att vi behöver ha det offentliga Sverige organiserat mer kraftfullt för att vara en motkraft mot kapitalismen. Ansvarsutredningen landar i att inte föreslå någon ny stor kommunsammanslagningsreform. Eg finns det inget samband mellan kommunstorlek och ekonomi, och små kommuner är inte lika varann till sin struktur. Däremot ska länsstyrelserna följa de små kommunernas utveckling, och det ska finnas stöd och pengar för att underlätta frivillig sammanslagning. Ansvarskommittén kommer vidare att föreslå att vi bibehåller rättighetslagstiftning som LASS , LSS mm, men är försiktiga med att utveckla mer pga dess höga kostnader. De kommer ev att föreslå en lag om att staten och kommunerna/landstingen/ regionerna måste samråda innan staten hittar på uppgifter för kommunerna.
Läs mer»


Veckobladet kommer i fortsättningen att rapportera från Utbildningsnämndens presskonferenser en gång i månaden. Kostnaderna för Lunds skolor omfattar ungefär halva kommunens budget. Utbildningspolitiken är central i debatt och opinionsbildning. Den snabba tillväxten i Lund och dess omgivningar ställer idag skolpolitiker och skoladministratörer inför stora utmaningar. Samtidigt driver de borgerliga partierna igenom omfattande organisatoriska förändringar inom skolområdet. Skolminister Jan Björklund presenterade måndagen den 5 ett kontroversiellt förslag till en gymnasiereform som ska genomföras 2010.

Gunnar Stensson
EXPLOSIVT!..
Det byggs som aldrig förr i Lund. Grävmaskiner bökar i leran, kranar vajar bland farande moln, byggnadsställningar skakar i blåsten, tyska långtradare med byggelement mal sönder gatornas asfalt, gator stängs av - och plötsligt, när man svänger om ett hörn i utkanten av Lund, upptäcker man en helt ny stadsdel med prydliga leksakshus i glada pastellfärger på fält där betorna växte. Vi upplever det dagligen när vi går eller cyklar eller åker buss i Lund.
   Utbyggnaden och förändringarna skapar förhoppningar och friktioner. Aktuell för dagen är debatten om översiktsplanen för Linero - Norränga - Stora Råby.
   Hur stor är då den planerade utbyggnaden, räknat i siffror och tid? Fakta kan hämtas från Utbyggnadsprogram för Lunds kommun, UBT. En intressant tabell presenteras i ärende 9 på utbildningsnämndens dagordning. Det är ett remissförslag som ska behandlas på sammanträdet den 15 februari.
   -Om de konsekvenser som kan räknas fram utifrån UBT:s siffror stämmer, står Lunds skolor inför så stora förändringar, att utvecklingen kan betecknas som explosiv, påpekade skoldirektör Sten-Bertil Olsson.
   Det finns idag cirka 50 000 bostäder i Lund. Fram till 2013 tillkommer 6 589 bostäder. Det innebär en femtonprocentig tillväxt. 2014 till 2019 byggs ytterligare 3755, och 2020 till 2025 3780. Totalt innebär detta en ökning av antalet bostäder med 30 procent.
   Vilka blir konsekvenserna för miljö, skola, samhällsservice, trafik och Lunds geografiska utbredning?
   Eftersom programmet är ute på remiss får vi snart besked från nämnder, styrelser och politiska partier.

Förskolor och grundskolor
Konsekvenser av den föreslagna utbyggnaden för skolområdet har räknats fram av Elin Ejsing Johansson.
   Antalet barn som efterfrågar förskoleplats ökar med 1500 fram till 2013. Till dess behövs 110 nya förskoleavdelningar.
   Grundskolan växer med tio nya paralleller.
Läs mer»

Nr 5 i webbform


070209
LuciferGahrton,
mp3-aktuellt m.m.
Veckans sensation på mediafronten är att Steve Jobs, mannen bakom Apple, har skrivit en artikel där han säger att Apple är emot det system, DRM, som hindrar mp3-musik köpt från en leverantör avlyssnas i en annan leverantörs spelare. Han skyller systemet på musikindustrin och vi är väl många som gärna tror den om all sköns dåligheter. Men Jobs själv säger aldrig något utan att tänka på marknadsföring och lönsamhet, så han har säkert blandade motiv för att skylla ifrån sig. T.ex. hotas hans företag med förbud i Norge därför att man hindrat konkurrensen mellan spelartillverkarna. Under tiden fortsätter jakten på fildelare i Sverige. Det var nog bara under valrörelsen partierna var intresserade av mer frihet.
   Okunnigheten om de nya medierna är ibland förbluffande. Svenska Dagbladet hade i onsdags en ledare där man som vanligt hyllade USA (ja, lite problem var det ju med Bush, men om bara han försvann…) och så nämnde man iPod-en. I nästa mening stod det om den kände filantropen, "Apples grundare Bill Gates". Jag kan bara försäkra att det var han inte.

Gahrton lämnar in
Per Gahrton har varit aktuell i veckan, av flera skäl. Han dömdes för rattfylla, med 0.2 promille. Man kan gissa att det bjöds på tårta hos polisen när han sattes fast - Gahrton är såvitt jag förstår djupt hatad i alla auktoritära och högersinnade kretsar och han omhändertogs snabbt av polisen vid Ecofin-demonstrationen i Malmö 2001. Signaturen Grr i denna tidning kommenterade f.ö. också Gahrtons bilfärd till Arlanda, men ur lite annorlunda vinkel: vad skulle han, miljöpartisten, med bil, det går ju utmärkta direkttåg till Arlanda!

En akustisk dyrgrip
Nåväl, i min dator samlar jag vissa politiska dyrgripar: texter, sånger etc. En hedersplats intar där sedan länge ett brottstycke ur den diskussion Dagens Eko ordnade dagen efter EU-omröstningen 1994. Gahrton har fem EU-anhängare mot sig som uppmanar honom att vara en god sportsman och förlorare. Gahrton blir allt mer förbannad och exploderar till slut när Bildt anlägger sin vänligt nedlåtande ton med en uppmaning om att ta det lugnt. Det är det sista Gahrton vill och han svarar: "Håll du truten på dig Carl Bildt …" Det är oförglömligt och var när det uttalades starkt befriande efter en av de mest manipulerade och obehagliga valkampanjer jag har upplevt.

Sanningen om folkpartiet
Till detta ljudklipp ska jag nu lägga valda citat ur den artikel Gahrton hade på DN Debatt i veckan. Han beskriver sin tid i politiken och säger därvid ett antal sanningar i första hand om folkpartiet:
"Den så kallade socialliberalismen var bara en tunn fernissa över en bastant, småreaktionär småborgerlig högerpolitik av värsta moralpopulistiska slag - vilken efter Bengt Westerbergs avgång som fp-ledare i mitten av 1990-talet har tillåtits breda ut sig och nu, som alla vet, utgör huvudfåran inom det tragiskt urartade partiet."
   Det här är väl det närmaste man kan komma till att läsa lusen av ett parti?

Nya partier i riksdagen?
Gahrton inventerar vilka nischer det kan finnas för nya partier och han hittar några. Men han nämner inte den uppenbara: den för ett rejält nationalistiskt och främlingsfientligt parti av typ det danska Folkepartiet. Han tror förstås på Miljöpartiets ljusa framtid. Jag är inte lika säker där - det har funnit ett starkt opportunistiskt drag i partiet under Peter Eriksson och då är det lätt att hamna i diket. Hur som helst, Gahrton slutar med ännu en salva mot sitt gamla parti:"Återstår folkpartiet. I tider av ökad personkontroll och integritetsinskränkning kunde man ju tycka att det skulle finnas en given plats i partifloran för ett liberalt frihetsparti. Men alla vet ju att Sveriges folkparti har bränt alla länkar till sitt liberala förflutna och tvärtom framstår som Storebrorspartiet nr 1. Ska vi få ett liberalt parti får det uppfinnas på nytt. Om folk inte tycker att mp och Fi redan står för det viktigaste arvet från den klassiska liberalismen."
   Jag kommer att sakna Per Gahrton i politiken, men har den hemliga förhoppningen och tron att han inte kommer att förhålla sig helt tyst.
Lucifer
Tvärtomnyheter
Världsomfattande sanktioner mot kapprustningen hotar USA och Ryssland
USA:s president George Bush rekordsatsar på försvarsbudgeten. Med sina 2 900 miljarder dollar blir den USA:s största sedan andra världskriget. Utplaceringen av amerikanska robotramper i Tjeckien och Polen ökar allvarligt risken för kärnvapenkrig i Europa.

Samtidigt ökar Ryssland kraftigt antalet robotar för kärnvapenbestyckning. Bland annat ska 17 nya interkontinentala missiler avsedda för kärnstridsspetsar införskaffas.
- Det ingår i en omfattande militär satsning, meddelade Sergej Ivanov i Moskva på onsdagen i Moskva.

Den svenska regeringen är djupt oroad.
-De båda stormakternas kärnvapenrustningar skapar farligare spänningar än under det kalla kriget, säger utrikesminister Carl Bildt.
 -Särskilt oroande är den amerikanska upptrappningen av hotet mot Iran, i synnerhet som vi vet att Israel förberett kärnvapenangrepp och att USA genom tillämpningen av så kallade preventiva krig i praktiken brutit förbudet mot anfallskrig.
    -Vi överväger att tillsammans med världens fredsälskande folk genomföra världsomspännande sanktioner mot de båda stormakterna i ett försök att få dem att besinna sig.

Socialdemokraternas blivande partiledare Mona Sahlin instämmer.
   -Det är inte ofta vi socialdemokrater är överens med Carl Bildt, men i det läge som inträtt uppskattar vi att han anslutit sig till den globala rörelsen mot kapprustningen. Vi är övertygade om att hela svenska folket stöder sanktionsförslaget.

Samtidigt rapporterar media i hela världen om jättelika fredsdemonstrationer. I Peking beräknar man att mer än två miljoner deltog i manifestationen. Himmelska Fridens torg rymde bara en liten del av demonstranterna.
TT-Stockholm, TT- Reuter, Washington och TT-AP Moskva

Gunnar Sandin
Klimathotet och Lund
Detta med klimathot är inte särskilt nytt. Inför folkomröstningen 1980 varnade den kärnkraftsvänliga s-tidningen Arbetet (salig i åminnelse) och sa att om inte de fossila bränslena byts ut så smälter all is och havet stiger tretti meter. Vi i VB tyckte det lät kul att Lund skulle bli hamnstad, men vi fick kärnkraft och klimatdiskussionen dog snabbt ut. Fast nu har det kommit nya klimatlarm, trots att kärnkraften går på högvarv (utom i Forsmark). Vad göra? Den här gången kunde vi till omväxling ta saken på allvar, inte skämta om den framtida fiskehamnen vid Mejeriet utan diskutera vad Lund, dess politiker och övriga befolkning kan göra. Jo vi vet att det viktiga är vad Kina och USA gör men charity begins, som bekant, at home. Därför några funderingar.


Charity begins in Revinge
Just nu behandlas i den kommunala apparaten ett förslag förslag till detaljplan för ett område vid kommunens yttersta gräns. Det handlar om tjugo villatomter i norra kanten av Revingeby, den gamla garnisonsorten. Regementet skapar visserligen sysselsättning ännu, men man får räkna med att flertalet av de nya invånarna kommer att arbetspendla till fjärran orter, till exempel centrala Lund. Persontrafiken på ortens egna järnvägar försvann 1939 respektive 1954. Buss 157 går hela 13 gånger om dagen måndagfredag men kräver byte i Sandby (om man inte ska till Eslöv), så inflyttarna räknar nog med att köra egen bil. Det räknar även stadsbyggnadskontorets planerare med för varje tomt har försetts med två bilplatser. Bilberoendet är bara en aspekt. Hur ska husen värmas? Sannolikt med el, som tack vare Eons sammankopplade nät delvis kommer från tyskt brunkol. Eller med pellets? Det biobränslet gör större nytta i fjärrvärmeanläggningar som är kombinerade med elproduktion.
Slutsats: planen bör underkännas, villorna bör inte byggas. Orter som Revingeby är till själva sin struktur och existens energikrävande.

Södra Vebarp
Satsningen på fjärrvärme var det kanske vettigaste inslaget i den energisparpolitik som initierades under Göran Perssons första år vid makten. Lund ligger väl framme, och bättre blir det när man har kört över de protesterande villaägarna i Örtofta och byggt ett stort biobränsleverk som kan komplettera hetvattenleveranserna från sockerbruket. Det vill säga: Lunds tätort ligger väl till.
Läs mer»Bertil Egerö och Elsa Grip
World Social Forum - globaliserat motstånd?
Vi läser i Afrikagruppernas numera färgglada tidskrift 'Södra Afrika' att svenskar betalar bortåt 40 000 kr för att kolla in det Botswana där den fiktiva kvinnliga deckaren Mma Ramotswe dricker sitt rooibos-thé. Andra väljer att lägga sina pengar på att mingla med långt över 50 000 "alternativglobalister" i en jättestadion i Nairobi, uppkallad efter diktatorn Arap Moi.
   Det är inte så lätt att formulera ett omdöme om dessa gigantiska sammandragningar. Den kenyanska varianten, den hittills enda vi besökt, innehöll över 1 000 händelser över fem dagar, från ytterst seriösa diskussioner om världsläget till de gladaste trumvirvlar, från breda manifestationer mot EU's senaste försök att öppna fattiga länders marknader, till slumfolkets krav på mark för egen bostad och att på sina ekonomiska villkor, dvs gratis, vara med när svaren på världsfattigdomen ska formuleras.


'Alter-globalists' mer än anti-globalister
WSF är ett försök att möta globaliseringens politiska och ekonomiska arenor på samma globala nivå. Immanuel Wallerstein, världssystemteoretikern, var med från början och skapade WSF. När detta det sjätte forumet inleddes "förefaller USA mindre formidabelt, WTO stagnerat och impotent, IMF nästan bortglömt". Wallerstein är kanske optimistisk, men han menar att WSF bidragit till förändringarna och nu möjliggör att ett helt nät av internationella nätverk med stor politisk potential växer fram. I en tidningsartikel nyligen* om denna rörelse av 'alter-globalists' summerade han: "Nu finns det ett starkt nätverk av feminister. I Nairobi bildades ett nätverk av 'labour struggles', och nätverket av bonderörelser har förstärkts. Intellektuella, krigsvägrare, homosexuella har förstärkt sina nätverk. Kampen om vatten, för mänskliga rättigheter, mot AIDS har förstärkts."
   "En annan värld är möjlig" var den stolta parollen för Nairobimötet. På mötets fjärde dag diskuterades mycket vad man kan mena med denna paroll. Men framför allt konfronterades olika uppfattningar om vad som ska göras, i stora församlingar samlade under något av de drygt 20 teman som valts ut.


Feministerna tydliga
Frågan är om inte feministerna leder. När Wangari Maathai fick Nobels fredspris hade ett globalt nätverk redan föreslagit att 'kvinnor' - representerade av tusentals namn - skulle få priset. Sex kvinnliga fredspristagare har nu gått samman för att förstärka den globala kvinnorörelsen. I Nairobi deltog tre av de totalt bara tolv kvinnor som under mer än hundra år fått fredspriset. Kenyanska Wangari fick sällskap av amerikanskan Jody Williams och iranskan Shirin Ebadi i en paneldebatt. Senare på eftermiddagen planterade dessa tre kvinnor träd tillsammans med ex-presidenten Kenneth Kaunda vid stadions huvudentré framför världspressens och vår kamera.
Läs mer»
Gojas uppmaning till solidaritet är välbehövlig inte minst i dag när ekot rapporterat om att Forsmarks VD fått sparken.
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson