Arkiv 2004

VB återkom aldrig efter sommarlovet. Efter alla försök att besluta om nedläggning så
upphörde den utan något beslut, den bara slutade komma.


Nästa år startade en ny VB-era som privatägd tidning men det mesta var sig likt fast utan censur.

En tidning med historia
Här kan du hitta samtliga nummer som kommit ut före Veckobladets nystart 2005.
   30 årgångar av Veckobladet kom ut under den förre ägaren som var Vänsterpartiet i Lund och dess föregångare.
   Under 2004 beslöt Vänsterpartiet att inte fortsätta med utgivningen utan överlät utgivningsrätten till undertecknad.

Veckobladet startade 1975 som ett stencilerat A4-blad men ganska snart så kunde man utöka textmängden genom bättre sättnings- och tryckteknik.

1980, halvvägs in den 6:e årgången fann man den form som sedan gällde fram t o m 2004. Man tryckte bladet som ett vikt A3 och fick då fyra A4-sidor att fylla med text och bilder.

Detta arkiv är under uppbyggnad men när det är komplett så diskuteras och agiteras det kring i stort sett alla politiska frågor av någon rang som avhandlats i Lund.

Forskning, nostalgi, allmän eller särskilld nyfikenhet? Varsågoda!