En tidning med historia
Här kan du hitta samtliga nummer som kommit ut före Veckobladets nystart 2005.
   30 årgångar av Veckobladet kom ut under den förre ägaren som var Vänsterpartiet i Lund och dess föregångare.
   Under 2004 beslöt Vänsterpartiet att inte fortsätta med utgivningen utan överlät utgivningsrätten till undertecknad.

Veckobladet startade 1975 som ett stencilerat A4-blad men ganska snart så kunde man utöka textmängden genom bättre sättnings- och tryckteknik.

1980, halvvägs in den 6:e årgången fann man den form som sedan gällde fram t o m 2004. Man tryckte bladet som ett vikt A3 och fick då fyra A4-sidor att fylla med text och bilder.

Detta arkiv är under uppbyggnad men när det är komplett så diskuteras och agiteras det kring i stort sett alla politiska frågor av någon rang som avhandlats i Lund.

Forskning, nostalgi, allmän eller särskilld nyfikenhet? Varsågoda!